O G Ł O S Z E N I E


Uprzejmie informuję, iż zwołałem II sesję Młodzieżowej Rady Miasta Kolno na dzień 28 kwietnia br. (wtorek). Początek sesji godzina 13:00.

Rada obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20. Porządek dzienny posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta Kolno w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołów Problemowych Młodzieżowej Rady Miasta Kolno.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia Konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skierowania wniosku do Burmistrza Miasta Kolno o obniżenie opłat za korzystanie z siłowni przez kolneńskich uczniów.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skierowania wniosku do Dyrektora Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie o poprawę oświetlenia na skateparku.
9. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem
        Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta
          Kamil Podchul

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2015-04-23

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2015-04-23

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2015-04-23