Zarządzenie 38/15
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 19 marca 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072) i § 6 Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kolno oraz na wolne stanowiska Dyrektorów (Kierowników) miejskich jednostek i zakładów budżetowych, zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 122/12 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kolno oraz na wolne stanowiska Dyrektorów (Kierowników) miejskich jednostek i zakładów budżetowych, zatrudnianych na podstawie umowy o pracę zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia czynności przewidzianych
w Regulaminie, o którym mowa w podstawie prawnej, do wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. informatyki w następującym składzie:
1. Bajorek Mirosław – Przewodniczący Komisji,
2. Roman Krzysztof – Członek Komisji,
3. Duda Dariusz –  Członek Komisji,
4. Jakimowicz Juliusz  – Członek Komisji

§ 2

Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu swoich prac.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Kolno
         Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2015-03-20

Data modyfikacji: 2015-03-20

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2015-03-20