Burmistrz Miasta Kolno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i egzekucji podatków i opłat

OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Miasta Kolno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. księgowości i egzekucji podatków i opłat

 

 

  1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
  2. Określenie stanowiska: stanowisko ds. księgowości i egzekucji podatków i opłat
  3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
  • wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6)      wykształcenie wyższe.

Szczegóły w załączniku poniżej:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: M. Bajorek

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2017-03-20

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2017-03-01