ZARZĄDZENIE Nr 9/14
                                       Burmistrza Miasta Kolno
                                       z  dnia 18 grudnia 2014 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego  Świetlicy środowiskowej „STOKROTKA „ w Kolnie .

Na podstawie §13 ust.23 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kolno stanowiącego  załącznik do Zarządzenia Nr 202/13 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kolno ( zm. Zarządzenie nr 232/13 z dnia 25czerwca 2013 r., Zarządzenie Nr 325/13 z dnia 3 lipca 2013r., Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 9 grudnia 2014r.) zarządzam co następuje :
                                      
 § 1.

Nadaję Regulamin Organizacyjny Świetlicy Środowiskowej „ STOKROTKA „ w Kolnie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                
                                                                            Burmistrz Miasta Kolno

                                                                                    Andrzej Duda

Regulamin w załączniku poniżej:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-12-19

Data modyfikacji: 2014-12-19

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-12-19