Styczeń 2018

Kolno, 2018-01-17

  1. 604.5.2018

 

INFORMACJA

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

dla Wodociągu ZPM w Kolnie za rok 2017

Zgodnie z art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kolno informuje, że po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej w roku 2017 z Wodociągu Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Kolnie i biorąc pod uwagę ich wyniki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie

stwierdził przydatność wody do spożycia,

gdyż woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: UM Kolno

Data wytworzenia: 2018-01-30

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2018-01-30

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2018-01-30