Październik 2016

Kolno, 2016-11-04

RG. 604.57.2016

INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Burmistrz Miasta Kolno informuje, że po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej z Wodociągu w Kolnie i biorąc pod uwagę ich wyniki zamieszczone w sprawozdaniach nr MŻ/MW.54.1288.2016r. i F.54.396.2016 z PSEE w Łomży, SWŻ.53.541.2016 z PSEE w Suwałkach i LPW.9051.1264.2016.6655.1603 z WSEE w Białymstoku Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie pismem znak HŚ-K.4410.66.2016

stwierdził przydatność wody do spożycia,

gdyż woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989).

Orzeczenie niniejsze jest obowiązujące do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego urządzenia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: UM Kolno

Data wytworzenia: 2016-11-09

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2016-11-09

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2016-11-09