Maj 2017

Kolno, 2017-05-23

RG. 604.42.2017

 

INFORMACJA

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

dla Wodociągu w Kolnie za rok 2017

Zgodnie z art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kolno informuje, że po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej dnia 10-05-2017 z Wodociągu w Kolnie i biorąc pod uwagę ich wyniki Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie pismem znak HŚ-K.4410.24.2017

stwierdził przydatność wody do spożycia,

gdyż woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: UM Kolno

Data wytworzenia: 2017-05-29

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2017-05-29

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2017-05-29