Lipiec 2016

Kolno, 2016-07-19

RG. 604.38.2016

INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Burmistrz Miasta Kolno informuje, że po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej z Wodociągu w Kolnie i biorąc pod uwagę ich wyniki zamieszczone w sprawozdaniach nr MŻ/MW.54.848.2016r. i nr MŻ/FW.54.847.2016 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie pismem znak HŚ-K.4410.48.2016 stwierdził przydatność wody do spożycia, gdyż woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989).

Orzeczenie niniejsze jest obowiązujące do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego urządzenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: UM Kolno

Data wytworzenia: 2016-08-24

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2016-08-24

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2016-08-24